Oferujemy usługi z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych. Oferujemy profesjonalne doradztwo wykwalifikowanego zespołu.

Zakres wykonywanych przez nas usług:

 • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych (bloki, domki jednorodzinne, mieszkania)
 • projekty instalacji elektrycznych
 • profesjonalne doradztwo elektryczne
 • konserwacje instalacji elektrycznych
 • remonty oraz naprawy instalacji elektrycznych
 • instalacje odgromowe
 • pomiary elektryczne
 • podłączanie kuchni elektrycznych, pieców akumulacyjnych itp.
 • instalacja halogenów, żyrandoli, kinkietów, czujników ruchu itp.
 • montaż i wymiana osprzętu elektrycznego ( gniazda, wyłączniki)
 • przyłącze energetyczne, czasowe budowlane

Wykonujemy pomiary odbiorcze, okresowe, oględziny instalacji elektrycznych, załatwiamy wszelkie formalności związane z przyłączeniem obiektu do sieci w Zakładzie Energetycznym.

Remont starego domu to dobra okazja do wymiany instalacji elektrycznych. Według współczesnych norm są niebezpieczne, bo grożą porażeniem lub pożarem. Są też zawodne, gdy podłączymy do nich nowoczesne urządzenia elektroniczne. Ocenę stanu instalacji elektrycznej należy powierzyć uprawnionemu elektrykowi. Powinien sprawdzić:

 • stan przewodów elektrycznych (jeśli w domu mamy stare przewody aluminiowe, najprawdopodobniej kwalifikują się one do wymiany),
 • tablicę rozdzielczą (starą wyposażoną w bezpieczniki topikowe, tzw. korki, trzeba wymienić na nową wyposażoną w wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy),
 • puszki przyłączeniowe oraz dokonać pomiarów rezystancji izolacji,
 • sprawdzić działanie ochrony przeciwporażeniowej.

Nie tylko stare instalacje elektryczne wymagają modernizacji. W trakcie użytkowania stosunkowo nowego domu może się okazać, że zbyt skromnie obliczyliśmy nasze potrzeby, albo że w złych miejscach zaplanowaliśmy gniazda. Jeśli jest ich za mało, w różnych miejscach leżą porozciągane przedłużacze. Przeciążona instalacja elektryczna często wyłącza się wskutek „wyskakiwania korków”. Zniecierpliwieni, decydujemy się wtedy na jej rozbudowę. Instalacje elektryczne starsze niż 20 lat zazwyczaj wymagają wymiany – jeśli nie całej instalacji, to na pewno niektórych jej elementów. Podczas kontroli specjalista powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo użytkowania:

 • bezpieczniki starego typu (gdy były naprawiane „domowymi” sposobami, czyli np. drutem),
 • przewody w starej, sparciałej izolacji,
 • uszkodzone lub nadtopione gniazda i wyłączniki.

Wymiana tych elementów zapewnia jedynie przywrócenie sprawności starej instalacji elektrycznej ale nie oznacza niestety, że na tym jej remont się zakończy. Zwiększenie liczby odbiorników wymaga zwykle zmodernizowania instalacji, czyli najprawdopodobniej:

 • wykonania nowych obwodów,
 • wymiany rozdzielnicy (w przypadku braku miejsca).

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna zapewnia wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.