Profesjonalny system p-poż to jedno z najważniejszych kryteriów jakie powinien spełniać obiekt budowlany. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie montażu nowoczesnych systemów przeciwpożarowych. Wykorzystujemy sprawdzone i innowacyjne technologie. W ofercie posiadamy najróżniejsze czujki optyczne, jonizacyjne, półprzewodnikowe i termiczne, które gwarantują wczesne wykrycie zagrożeń, natychmiastowe informowanie służb do tego powołanych o zaistniałych zdarzeniach. Wykonujemy podstawowe i złożone instalacje wyposażone w urządzenia DSO (dźwiękowo-ostrzegawcze) oraz odbiorniki alarmów i sygnałów uszkodzenia. Integrujemy systemy ppoż z telewizją przemysłową (CCTV) oraz urządzeniami wykorzystywanymi w nowoczesnych, inteligentnych domach.

POLON-ALFA IGNIS 1000 (system konwencjonalny)

Urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000, wykonane są w najnowszej technologii procesorowej, gwarantującej niezawodne zabezpieczenie małych i średnich obiektów. Wykorzystują szeroki asortyment estetyczny czujek pożarowych o optymalnych wymiarach i ładnym wzornictwie. Pozwalają w prosty sposób zaprogramować warianty alarmowania, dostosowując instalację do warunków panujących w obiekcie. Spełniają wymagania wszystkich norm krajowych na systemy sygnalizacji pożarowej i najnowszych edycji norm europejskich serii EN 54. Mają wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i deklaracje zgodności, dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.