Klauzula – klienci i potencjalni klienci

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SPEEDtech Łukasz Szybko we Wrześni, z siedzibą przy ul.  Miłosławskiej 16, 62-300 Września.

Dane kontaktowe: biuro@https://speedtech.eu

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

L.p.cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
1.nawiązywanie relacji handlowych – sprzedażprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usługdo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2.zawarcie i wykonanie umowy sprzedażyprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)do momentu rozwiązania umowy
3.rozpatrywanie reklamacji, skarg, wnioskówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcyrok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4.prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5.ściąganie należnościprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowejdo momentu pełnego rozliczenia
6.dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy
7.marketing usług własnychprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu
8.marketing usług / towarów obcych – partnerówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych (w sprawach roszczeń).

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)

6) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.